Tešanjska privreda nakon uspostave mira

Uspostavom mira uglavnom svi pravni subjekti susreli su se sa veoma teškim problemima kao što su:
-vracanje na stara trzišta i iznalazenje novih, uz dosta tešku poziciju zbog stanja u drzavi, loših komunikacija, bez sredstava itd.,
- potrebe za osposobljavanje objekata i opreme, te pokretranje proizvodnje,
- povratak demobilisanih boraca i njihovo zapošljavanje,
- nedostatak bilo kakvih izvora sredstava potrebnih za popravku opreme i obrtna sredstva,
- politicki problemi nisu stvorili uslove za ostvarivanje normalnih drzavnih funkcija, a time ni ambijent normalan ili bar priblizan zemljama trzišne privrede,
- spor proces privatizacije drzavnog vlasništva i reproduktivan sistem upravljanja, a time i rukovodenja u tim firmama,
- izostanak sa svjetskog trzišta i prekid komunikacija uslovio je zaostajanje u edukativnom, tehnološkom i drugom podrucju,
- veoma izrazena socijalna problematika koja pritišce preduzeca na socijalizaciju,
- veoma loša geografska pozicija uzrokovana entitetskom podjelom Tešanj je udaljila od glavnih saobracajnica koje su i koje ce, ocito, duze vrijeme biti aktuelne, što utice na gubitak poslova i povecanje troškova.

Situacija na Birou za zaposljavanje kada je ova stranica prvi put postavljena (12.98)
broj zaposlenih (7.481 ) danas 8013 (+532 )

new Ekonomski pregled ( 23.01.2000 )

ARHIVA
Projektni tim Opcine Tesanj izradio je opsezni elaborat novih projekata koji bi trebali da se realizuju na podrucju Opcine Tesanj.
U sklopu toga razradjena je i strategija razvoja do 2000-te godine.

 
Neke od tesanjskih firmi
 

Banke

Direktor

Adresa

Tel./Fax

Komerc banka Korajlic Rasim Tešanj 074-750-735
Universal banka Galib Prnjavorac Tešanj 074-750-732
Vakufska banka Mešic Rahim Tešanj 074-750-331
Privredna banka Galijaševic Azemina Tešanj 074-750-062
Kamel banka Mujcic Adem Jelah 074-750-818
 
 

Kompanija

Proizvodi

Kontakt osoba (direktor)

Adresa

Tel/fax

POBJEDA DD
Pumpe i hidraulike Ahmet Dizdarevic Bukva, Tešanj 750-603
ENKER DD Svjecice I spec.keramika Berzad Vilaševic Bukva, Tešanj 750-189
UNICO FILTER DD Precistaci Smajo Ramovic Bukva, Tešanj 750-178
Sloga DD Koza,galanterija. dj.obuca Midhat Brkic Bukva, Tešanj 750-509
Toplana DD Grijanje Hasib Alic Bukva, Tešanj 750-645
Tvornica carapa Carape Halilovic Hasan Bukva, Tešanj 750-728
Napredak DD Konfekcija Amir Galijaševic Tešanj 750-061
FAD DD Auto-dijelovi Suvad Ramic Jelah 750-798
IGM “Usora” Gradevinski materijal Hazim Saltagic Jelah 751-094
Razvoj-projekt Projektovanje Esad Mujezinovic Tešanj 750-452
“Univerzal” DD Izgradnja gradev. objek. Arif Kalabic Tešanj 750-645
“Rad” Tešanj Komunalno preduzece Mesud Mulabdic Tešanj 750-666
“Vemal” DD Trgovina Ishak Mešic Tešanj 750-679
DC Tešanj Trgovina Halid Galijaševic Tešanj 750-511
“Autoprevoz” Saobracaj Sead Hafizovic Tešanj 750-268
“Ukus” DD Rezanje drveta
Izrada namješ.
Nusret
Mešic
Bukva, Tešanj 750-135
JAVNA PREDUZECA I USTANOVE